Status og visioner

Dansk Selskab for Distriktspsykiatri


Fra 2007 er amterne sammenlagt til fem regioner. Det giver anledning til at overveje psykiatriens organisation og arbejdsmåder. I den anledning vil det være naturligt at fremlægge nogle visioner for udviklingen.

Internationalt er distriktspsykiatrien (Community Mental Health) den anbefalede organisationsform: EU commission Green Paper. Improving the mental Health of the Population. Towards a strategy on mental Health for the European Union 2005 og Declaration and Action Plan om mental Health for Europe, WHO 2005. Både EU og WHO anbefalingerne understreger betydningen af forebyggelses – og behandlingsarbejde, som er netværksorienteret og lokalsamfundsbaseret og socialt inkluderende. WHO arbejder med en step-care model udviklet af Thornicroft og Tansella for at beskrive udbygningen af psykiatrisk service tilpasset udviklingsgraden i et givent samfund. I højt udviklede samfund anbefales distriktspsykiatri med specialiserede teams og sengeafsnit som backup.

Psykiatrien bør således, som det allerede blev formuleret i flere amter, være organiseret med udgangspunkt i en distriktspsykiatrisk model Omdrejningspunktet for og tyngden i psykiatrisk behandling  – hovedfunktionen – vil være de distriktspsykiatriske centre. Der vil være behov for specialisering af den distriktspsykiatriske indsats i form af specialiserede teams. Endvidere behov for at oprette særlige ambulante tilbud(kompetencecentre). Endelig vil psykiatriske sengeafsnit være en uundværlig backup, når den psykiske tilstand udvikler sig, så der er brug for tæt observation, høj grad af skærmning og sikkerhed.

 

Dansk Selskab for Distriktspsykiatri