Møde 31. marts 2014

Referat af bestyrelsesmøde den 31. marts 2014

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 2. Interessegrupper, status og økonomi

    a) interessegruppen for OP-teams.

    b) Interessegruppen mod stigmatisering 3. Selskabets deltagelse i fire arbejdsgrupper.

4. Status og Økonomi

5.  Årsmøde 2014

6.  Næste møde

1) Referat godkendt

2) Interessegrupper

a) Kim overvejer at trækker sig fra ACT interessegruppen. Der bør være en fra bestyrelsen i gruppen. Kim tænker over, om han vil fortsætte, og afventer om Anne fortsætter.

b) Stigmagruppen har ikke afholdt møder siden sidst.

3) Arbejdsgrupper

a ) ADHD gruppen. Preben deltog, der er en retninglinje for behandling af ADHD på vej.

b) Kim deltog i Handicaps Organisationernes projekt om lige adgang til sundhed.

c) I Tvungen Opfølgningsgruppen deltager Kristen, Anders Fink, Carl Back og et konsulent firma. Der er en evalueringen undervejs. Når den er færdig, skal folketinget tage stilling til, hvordan de vil forholde sig fremadrettet. Det er ikke blevet en glidebane til mere tvang, som først antaget.  Klinkerne mener tværtimod, at for mange betingelser skal opfyldes for, at det er muligt at benytte tvang som tiltænkt.

d) Fremskud sagsbehandling følgegruppen.   Helle sidder med i denne gruppe, og projektet bliver udrullet i fire kommuner. Der har været forskellige modeller. Særligt den model, som har være i boligområderne, har været effektiv.

4) Status og Økonomi.

Bestyrelsen mangler indtægter.  Der var kun 80-90 tilmeldt sidste årsmøde.

Bestyrelsen har aktuelt tre konti.

en med 79, 803 kr.

en anden med 35.000 kr

en med 343.kr

Det bliver ca. 115.000 kr.  alt i alt. Der er ikke betalt for årsmødet. Jens Egon gennemgår medlemlisten. Flere står på flere gange, og der mangler mailadresser på en del.  Jens Egon sender en pdf fil ud, med navne på medlemmer uden mail.  Den ser alle bestyrelsen medlemmer igennem - er vi bekendt med nogle på listen, sendes deres mailadresser til Jens Egon. Der sendes en mail ud, hvor alle bedes betale fremadrettet.

En regning fra sidste årsmøde sendes ud hurtigst muligt. Efter en måned, rykkes der for både årsmøde og kontingent.

 

5) Dato for nyt årsmøde bliver d. 5. november 2014. Kristen booker lokaler på Frederiksberg og overvejer at booke Rigshospitalet.  Tema og sted drøftes nærmere til næste møde.

6) næste møde bliver d. 20. maj.

Referent: Marie

Dansk Selskab for Distriktspsykiatri