Møde 20. maj 2014

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

3. Årsmøde 2014 (5. november 2014 i København)

4. Eventuelt

Ad 1: Referat fra møde den 31. marts godkendes.

Ad 2: Emnet til årsmødet bliver:  "Kerneopgaver i regeringens plan for psykiatrien. Teori og praksis. Eksempler fra ind- og udland" (titlen omformuleres efterfølgende, så den bliver lidt mere spændende). Måske ”Kender du din kerneopgave og passer den med regionens nye plan”?

Vi afprøver at få en studentermedhjælper, til at løse nogle praktiske opgaver ift. til planlægning af årsmødet. Marie undersøger om hendes studentermedhjælpere evt. kan hjælpe.

Helle kontakter Morten Christensen fra Frederiksberg Kommune. Kristen spørg Norske venner om nogen kan sige noget om akutteamene og de nationale planer i Norge.  Kim spørger en udviklingschef fra Mariahjemmet, og undersøger måske noget vedr. effektmåling i Køln.

Deadline for at finde oplægsholder, have en fængende beskrivelse af hvad de skal tale om, og nogle photos, er den 23. juni. Jens Egon vil sende det ud.

Kristen har under alle omstændigheder booket auditoriet på Frederiksberg Hospital.

Marie undersøger om vi i stedet kan låne lokaler i på Rådhuset.

Ad 3 (Evt.): Jens Egon har modtaget betaling for 30 medlemmer svarende til ca. 8-9.000 kr. Han er i gang med en endelig medlemsliste (aktive medlemmer), som kan rubrikkeres under ”begivenheder”, hvorfra vi kan sende invitationer ud til årsmøder mm.

Referent: Marie

Dansk Selskab for Distriktspsykiatri