Møde 15. januar 2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 15. januar 2015

1. Referatet godkendt fra sidste møde samt ekstraordinær generalforsamling den 17. december 2014. Bestyrelsen konstitueres.

2. Økonomi:

17.000 kr i underskud efter årsmøde 2014.

109.000 kr kassebeholdning den 31. december 2014.

Kontingent hæves til 500 kr/år vedtaget ved den ekstraordinær generalforsamling december 2014.

Kontingent opkræves juni 2015 og ved indbetaling er deltagelse i årsmøde 2015 gratis.

Der drøftes mulighed for at afholde flere mindre interessemøder lokalt.

Opsætning på hjemmeside med mulighed for medlemskabstilmelding.

Status på interessegrupper:

A) Interessegruppe for OP-teams - Kim Brøndmark er udtrådt, og Anne Seehausen Hansen tager Jakob Krarup med i det videre arbejde.

B) Interessegruppe mod stigmatisering - intet nyt.

3. Selskabets deltagelse i diverse arbejdsgrupper:

C) Referencegruppe vedr udvikling af en generisk model for forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser - møderne er blevet aflyst, så intet nyt.

D) Referencegruppe for socialpsykiatriske indsatser for mennesker med svære spiseforstyrrelser - intet nyt.

E) Kliniske retningslinier for behandling af ADHD hos voksne - venter på konklusion.

4. Planlægning af møde med Dansk Selskab for Psykosociale Rehabilitering, afholdes 23. januar 2015 i Kolding:

Kristen Kistrup, Kim Brøndmark og Helle Busck deltager.

Der skal arbejde med brobygning mellem sundheds og socialsektor for at sikre patienterne i sektorovergange. Bedre sektorsamarbejde med brugerinddragelse. God ide at arbejde med at lave fælles arrangementer,

5. Husk at sende billeder af bestyrelsen og opdaterede kontaktoplysninger til Bertel.

Ros til Bertel for en flot hjemmeside.

6. Gode tilbagemeldinger fra årsmøde både ift indholdet men også strukturen med bordopstillinger samt diskussioner.

7. Årsmøde 2015: afholdes den 29. oktober i Kedelhallen på Frederiksberg med samme bordopstillinger.

Forslag til emner: brugerstyrede senge, en generisk model for forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser, FACT, inklusion og empowerment - frivillige i kommunalregi.

Årsmøde i 2016 bliver i Odense - dato den 9. juni.

8. Bestyrelsens valgperiode:

Kim Brøndmark udtræder 2015

Kristen Kistrup udtræder 2016

Helle Busck udtræder 2017

Vi annoncerer efter interessede.

9. Mange visioner for selskabets fremtid og udvikling, som vi drøfter videre på næste bestyrelsesmøde.

10. Der undersøges om hele bestyrelsen skal deltage i den nordiske kongres arrangeret af Selskab for ACT indsatser og dobbeltdiagnoser 25-26. juni 2015.

11. Næste møde den 25. marts kl. 16.

 

Dansk Selskab for Distriktspsykiatri