Psykiatrisk testamente

Svar på brev fra LAP vedr. psykiatrisk testamente, marts 2010

På vegne af bestyrelsen i Dansk Selskab for Distriktspsykiatri vil jeg hermed give LAP en tilbagemelding om det psykiatriske testamente i forlængelse af jeres brev af 3. marts.

I bestyrelsen har vi som ønsket forholdt os til selskabets holdning til brugen af testamentet og, hvordan vi tænker testamentet respekteret i den individuelle behandling af patienter i psykiatrien. Endelig efterspørger LAPs Tvanggruppe evt. bemærkninger til processen hen imod at gøre testamentet retsgyldigt.

Vedr. selskabets holdning til brugen af testamentet
Vi har med stor interesse læst Psykiatrisk Testamente – med vejledende kommentarer. Dansk Selskab for Distriktspsykiatri har et særligt fokus på patientinddragelse og dette tiltag falder helt i tråd med fokusområdet og med det arbejde, som finder sted omkring reduktion af anvendelsen af tvangsforanstaltninger i psykiatrien. Her tænker vi især på eftersamtalerne, som bl.a. har til hensigt at samle læring og forebygge tvang fremover – eller i hvert fald at lade erfaringer og læring komme med, hvis det skulle blive nødvendigt at udøve tvang på ny.

Samlet er det selskabets holdning, at dette tiltag giver god mening og vi kan kun støtte op om anvendelsen af testamentet.

Som det er jer bekendt taler vi i den henseende på andres vegne, da tvangsanvendelsen ikke finder sted i distriktspsykiatrien, men under indlæggelse.

Vedr. hvordan vi tænker testamentet respekteret i den individuelle behandling af patienter i psykiatrien
Selskabet tænker testamentet respekteret i det omfang, det er muligt. Vi er ikke jurister, men vi ser eksempelvis visse juridiske barrierer iht. gældende lov. Eksempelvis har de psykiatriske afdelinger lokalt en liste med patientrådgivere, hvor de psykiatriske afdelinger vælger ud fra iht. loven. Hvis testamentet indeholder en prioritering af en patientrådgiver fra listen, er det teknisk set et mindre problem. Hvis den ønskede patientrådgiver ikke tilhører listen, mener vi, der er et problem.

Evt. bemærkninger til processen mod at gøre testamentet retsgyldigt
Med udgangspunkt i ovennævnte er der efter vores opfattelse detaljer i testamentet, som ikke er retsgyldige ift. den gældende lov. Vi foreslår derfor, at LAP kontakter ministeriet for at høre om, hvordan man kommer videre med dette fornuftige initiativ.

 Med venlig hilsen

Kristen Kistrup, Centerchef, Formand for Dansk Selskab for Distriktspsykiatri  

 

Dansk Selskab for Distriktspsykiatri