Behandling af PTSD hos veteraner

Høring af rapporten “Behandling af PTSD hos veteraner – anbefalinger for fremtidig planlægning” – høringssvar, januar 2010.

Dansk Selskab for Distriktspsykiatri takker for muligheden for høring af ovennævnte. Rapporten indeholder en grundig gennemgang af problemstillingen. Vi har intet at tilføje – og selskabet tiltræder indholdet inklusive anbefalingerne.

Med venlig hilsen
Kristen Kistrup, Centerchef, Formand for Dansk Selskab for Distriktspsykiatri

Dansk Selskab for Distriktspsykiatri