Årsmøde 2016

Program for årsmøde i Dansk Selskab for Distriktspsykiatri 27 oktober 2016

OBS adresseændring!!

Årsmødet holdes på Frederiksberg hospitals matrikel Nordre Fasanvej 57

Vej 1 indgang 13 (bygningen bag kiosken)

08.00 - 9.00 Morgenmad
9.00-9.30 Velkomst og præsentation af dagens program
9.30-10.30 Brugerperspektiv og involvering v. Camilla Krogh
10.30-11.00 Opsamling ved bordene-vand og frugt
11.00-11.30 Pårørendeperspektiv ved Birgit Elgaard fra Bedre Psykiatri
11.30-12.00 Sinds perspektiv ved formand Knud Kristensen
12.00-12.30 Opsamling ved bordene
12.30-13.30 Frokostbuffet
13.30-14.00 Det kommunale perspektiv ved Jan Jensen
14.00-14.30 Det lange perspektiv ved Anne Lindhardt formand for psykiatrifonden
14.30-15.00 Opsamling ved bordene+ kaffe og kage
15.00-15.30 Afrunding over et glas vin

16.30-18.00 Generalforsamling Dansk Selskab for Distriktspsykiatri
1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning fra bestyrelsen
3. Godkendelse af regnskab 2015
4. Budget 2017 og næste års kontingent
5. Indkomne punkter
6. Valg af bestyrelse. Kristen Kistrup er på valg og kan ikke genvælges.
7. Valg af revisor
8. Evt.

Keynote speakers: Birgit Elgaard, formand for Bedre Psykiatri samt:

knud

Knud Kristensen

Landsformand for SIND


Brugerperspektivet
SINDs landsformand optræder ofte på tv-skærmen, i radionyhederne eller morgenavisen. Knud Kristensen har et indgående kendskab til lovgivning, udvikling og hverdag i psykiatrien og er blevet en af områdets mest citerede kilder. Knud Kristensen har desuden en baggrund som erhvervsmand, diplomat og forfatter.

merete

Merete Nordentoft


Professor, medstifter af selskabet.


Patienterne er omdrejningspunktet!
Merete Nordentofts forsker indenfor det socialpsykiatriske område, hvor hun primært er koncentreret omkring at udvikle og afprøve nye og mere effektive ambulante behandlingsformer – særligt i forhold til patienter med skizofreni, misbrug og selvmordsadfærd. Hun er dybt engageret i at bedre forholdene for de patienter, der er hårdest ramt af psykisk sygdom.

           anne

Anne Lindhardt


Formand for PsykiatriFonden.

Etik og muligheder i distriktspsykiatrien
Efter mange år som leder, en markant innovator af distriktspsykiatrien og engageret i en række andre faglige sammenhænge nationalt og internationalt, er psykiater Anne Lindhardt ofte en stemme i medierne med udgangspunkt som formand for PsykiatriFonden.
Når det gælder vilkårene for mennesker med en psykisk sygdom i Danmark, er der ifølge Psykiatrifondens formand god plads til forbedring. Hun tager ofte udgangspunkt i etik.

     
Dansk Selskab for Distriktspsykiatri